O KURSIE

 
 

Czym są Certyfikaty ISSA?

Jest to inicjatywa Federacji Szkół Żeglarskich ISSA, będąca odpowiedzią na rosnące zainteresowanie rekreacyjnym uprawianiem sportów motorowodnych. Podobnie jak ma to miejsce na płaszczyźnie żeglarskiej, tu też nie zamierzamy zajmować się sportem wyczynowym, a jedynie tym co najpowszechniejsze – czyli turystycznym i rekreacyjnym uprawianiem tej dyscypliny
   
 

Dlaczego warto zdobyć certyfikat ISSA?

Certyfikat ISSA jest to dokument stwierdzający nabycie wystarczającej wiedzy, umiejętności i doświadczenia do samodzielnego prowadzenia turystycznych jachtów śródlądowych i morskich. Posiadając ten certyfikat będziesz mógł czarterować jachty w basenie Morza Śródziemnego (m.in. Chorwacja, Grecja, Włochy, Hiszpania), w Skandynawii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji i wielu innych (w Polsce i w Niemczech ISSA nie jest uznawana). W większości tych krajów patenty wydawane przez PZŻ są egzotyczne i nieznane.
 

 

W jaki sposób zdobyć Certyfikaty?

Szkolenia na poszczególna stopnie są realizowane wyłącznie przez szkoły zrzeszone w ISSA, a poszczególni instruktorzy prowadzący zajęcia posiadają stosowne certyfikaty i są na bieżąco weryfikowani przez system szkoleń instruktorskich i cyklicznych unifikacji. Egzaminatorami są trenerzy motorowodni ISSA. Na certyfikatach, podobnie jak ma to miejsce w przypadku certyfikatów żeglarskich ISSA, jest umieszczona nazwa szkoły oraz imię i nazwisko egzaminatora. Taka organizacja systemu certyfikacji gwarantuje wysoką jakość oraz odpowiedzialność szkolących i egzaminujących za jakość procesu edukacyjnego

Jakie możliwości dają Certyfikaty Motorowodne ISSA?

Certyfikaty ISSA to certyfikaty umiejętności, a nie uprawnienia. Oznacza to, że poświadczają one posiadane umiejętności i nie nadają żadnych praw. Na takiej samej zasadzie funkcjonują certyfikaty i patenty wszystkich organizacji międzynarodowych oraz wielu krajowych związków żeglarskich w Europie

Certyfikaty można także uzyskać, biorąc udział w szkoleniu na Sternika Motorowodnego i Morskiego Sternika Motorowodnego - Szkolenie za darmo!

Poszczególne certyfikaty:

ISSA Inland Power Yacht Skipper

Pierwszy stopień wtajemniczenia motorowodnego, dla osób od 12 roku życia. Od uczestników szkolenia nie jest wymagane żadne wcześniejsze doświadczenie w żegludze.

Osoba po tym szkoleniu będzie zdolna do samodzielnego prowadzenia łodzi motorowej w żegludze rekreacyjnej po wodach śródlądowych i do 2 Mm od brzegu po wodach morskich, oraz do holowania narciarza wodnego i pływających sprzętów rekreacyjnych za w/w jednostkami pływającymi. Jest to szkolenie, którego zakres obejmuje prowadzenie skuterów wodnych bez ograniczenia mocy. Szkolenie obejmuje część teoretyczna i praktyczna, prowadzona na łodzi motorowej, mogącej płynąć w ślizgu

Certyfikat możesz uzyskać po szkoleniu na patent sternika motorowodnego
ISSA Inshore Power Yacht Skipper

Dla osób, którym żegluga śródlądowa i przybrzeżna nie wystarcza, dla tych którzy są gotowi poświęcić kilka dni czasu na przyswojenie wiedzy dotyczącej żeglugi na morzu - zarówno w teorii jak i w praktyce. Na wstępie do tego szkolenia są wymagane umiejętności z zakresu ISSA Inland Power Yacht Skipper oraz ukończony 18 rok życia.

Po szkoleniu, kursant będzie zdolny do samodzielnego prowadzenia w żegludze rekreacyjnej jachtów motorowych:
  • na śródlądziu bez ograniczeń
  • na morzach zamkniętych bez ograniczeń
  • na morzach otwartych i oceanach w pasie 20 Mm od brzegu, z wyłączeniem wód pływowych
Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Szkolenie praktyczne odbywa się na jachcie motorowym na akwenie morskim
Certyfikat możesz uzyskać po szkoleniu na patent sternika motorowodnego + szkolenie dodatkowe


Federacja Szkół Żeglarskich ISSA

Federacja Szkół Żeglarskich ISSA to największe w Polsce stowarzyszenie prywatnych szkół i stowarzyszeń żeglarskich o bogatej tradycji szkolenia i wychowania pod żaglami. Federacja została zarejestrowana w roku 2007. Federacja jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Żeglarskich (International Sailing Schools Association).


 

   Działamy zgodnie z założeniami
Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
   Działamy zgodnie z założeniami ISSA Międzynarodowe Certyfikaty Motorowodne
CPT certification
CPT certificationCPT certificationCPT certification
KONTAKT:
tel. +48 668 53 99 99
e-mail: biuro@easyboat.pl